Varlık Barışı’nda müracaat süreci 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı

Varlık Barışında 30 Haziran’da sona eren müracaat süreci 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildirilmesine ait müddet 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Uygulamadan Türkiye’de bulunan fakat yasal defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.