İşçi borç batağında

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası’nın üyeleriyle yaptığı kimlik araştırmasında emekçinin en önemli sorunu ekonomik kriz ve hayat pahalılığı olarak sıralandı. Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 89’u ücretinin yetmemesi nedeniyle borçlanarak hayatını sürdürdüğünü belirtti. Genel-İş Sendikası’nın 4 bin 316 üyesini kapsayan araştırmasına göre çalışma koşullarındaki en önemli sorun yüzde 67.7 ile ücretlerin düşük olması. İkinci sırada yüzde 51 ile sosyal hakların yetersiz olması, üçüncü sırada da yüzde 38.4 ile işyerinde adaletli bir yönetim anlayışının bulunmaması geliyor. Bazı sonuçlar şöyle: En büyük sorun kriz: İşçilere göre ülkenin en önemli üç sorunu olarak yüzde 84.4 ile “ekonomik kriz ve hayat pahalılığı.” İkinci sırada yüzde 70.1 ile işsizlik, üçüncü sırada yüzde 66.4 ile yolsuzluk, liyakatsizlik geldi. Kredi borçları dağ gibi: Kredi borçları harcama grupları içerisinde yüzde 78.3’lük bir yer tutuyor. En çok harcama yapılan diğer kalemler ise yüzde 95.4 ile gıda, yüzde 43.8 ile yakacak. Eğitim harcamalarının payı yüzde 30.1, sağlık harcamalarının payı yüzde 23.7.

EŞE DOSTA BORÇ

Borçsuz işçi yok: İşçilerin yüzde 62.8’i geçinebilmek için sık sık borçlandığını, yüzde 26.5’i ise ara sıra borçlandığını belirtiyor. Dolayısıyla yüzde 89.3’le her 10 işçiden 9’u borçlanarak yaşamını sürdürüyor. İşçilerin yüzde 49.7’si bankalara borçlandığını belirtirken yüzde 27.5’i kredi kartı borcu olduğunu bildirdi. Eş dost yüzde 9, aile içi borçlananların oranı da yüzde 8.8. Emekçi kirada: Her üç işçiden yalnızca biri yani yüzde 36.1’i ev sahibi. Yüzde 61.6’sının evi yok. Yüzde 58.9’unun arabası bulunmuyor. İşçilerin yüzde 40.3’ü kirada oturuyor. Kendi evinde oturanların oranı yüzde 23.8. Ailesinin ya da akrabasının evinde oturanların oranı da yüzde 33.4. Ya evde ya ek işte: İşçilerin büyük bir bölümü (yüzde 54.5) yıllık iznini evde geçiriyor. Yüzde 16.5’i ise yıllık izninde ek iş yapmak zorunda kalıyor. Otele gidebilenlerin oranı ise sadece yüzde 3.3. İşçilerin yüzde 51.3’ünün katıldığı herhangi bir sosyal etkinlik yok. Kadınlar şiddete uğruyor: Araştırmaya göre kadın işçilerin yüzde 40.1’i aynı işi yaptıkları erkeklerle aralarında ücret eşitsizliği bulunduğunu dile getirdi. Kadın işçilerin yüzde 29.5’i işyerinde cinsiyet ayrımcılığı olduğunu vurguladı. Kadın işçilerin yüzde 41.6’sı psikolojik şiddet gördüğünü, yüzde 3’ü sözlü tacize uğradığını belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir